Gamla dokument – 30 år i kronologisk ordning

De första 30 årens utveckling i Hofvets (och därmed svensk bowlings) historia finns dokumenterad i manusutkast till jubel-dokument

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *