Allians

Fredrikshofs IF Idrottsallians

Fredrikshofs IF bildades den 3 oktober 1901 på trappan till Fredrikshofs slott, vid Oscarskyrkan på Östermalm, av ett gäng grabbar som spelade fotboll.
De hade dock enbart en tidningsbunt de sparkade på, så när den snälla slottsherren skänkte dem en fotboll, var också namnet givet på den nya föreningen.
Fram till 1998 bestod föreningen huvudsakligen av 5 sektioner:

Bowling

Cykel

Friidrott

Skidor & Orientering

Gång

Man har tidigare också sysslat med bl.a. simning och fotboll.

Fredrikshofs IF Idrottsallians, som bildades 1998, består nu av 5 st fristående klubbar/föreningar. Tidigare var FIF´s huvud styrelse och därmed också samtliga sektioner juridiskt och ekonomiskt ansvariga gentemot varandra. Styrelsen ser till att alliansens stadgar efterlevs.

Medlemsavgift betalas till alliansen. Ordf. och ledamöter till styrelsen utses av resp. klubb och av valberedningen och väljs vid alliansens årsmöte. Ordförande i alliansen från 2006 till 2014 var Bowlingens sekreterare Stefan Markenfelt.