Jubileumsskrift 100 år

100-årsjubel

När en klubb, som varit så aktiv som Hofvet, fyller hundra år finns det tillräckligt intressant material att fylla en bok. Stefan och Laxen gick hårdhänt fram bland minnena och begränsade vår jubileumsskrift till 24 sidor. Denna skrift blev ett uppskattat minne från Hofvets 100-årsjubelfest där alla medlemmar fick var sitt exemplar.