Guldklubben

Guldklubben

Guldklubben är en samling för särskilt engagerade Hofvare som över tiden gjort extra insatser för klubben, speciellt styrelse-arbete. Många har förstås ursprungligen rekryterats från denna illustra skara som utgjorde Hofvet på fyrtiotalet.

Självklara medlemmar blev “Hövdingen” “Ragge” “Stumpen” “Stora bullret” “Dögren” “Svarten” “Kirre” “Putte”  

Guldklubben som efter hand valde in förtjänta Hofvare harangerade dessa med en numrerad segrarnål i rent guld.

I mer “modern” tid tillkom “Flinta” “Bengt” “Ivan” “Martin” “Laxen” “Ludde” och “Stefan”