Ständig medlem och hedersledamot

Ständig medlem och hedersledamot

Till hedersledamot kan väljas välfrejdad person som gjort klubben eller bowlingsporten berömvärda tjänster. Sådant inval sker vid årsmöte på förslag från styrelsen. Till ständig medlem kan, på styrelsens förslag, väljas medlem som gjort klubben berömvärda tjänster.

NamnRollÅr
Bengt LiedholmHedersordförande2005
Peter SjöbergStändig medlem1995
Bert JohanssonStändig medlem1990
Stefan MarkenfeltStändig medlem1983
Lennart AxelssonStändig medlem1980
Anders SvenssonStändig medlem1990