Gamla dokument – 30 år i kronologisk ordning

De första 30 årens utveckling i Hofvets (och därmed svensk bowlings) historia finns dokumenterad i manusutkast till jubel-dokument

Gamla dokument – Bowlingresor

När “telegrafmatchen” – landskamp mot USA ( Där Gunnar Collin slog sin första 300-ring ) var avklarad vidtog bowlingresor

Gamla dokument – Manus 25 år

Manusútkast som föregick dokumentationen inför 25-årsjubileum

Gamla dokument – Klubbmatcher

Seriesystem saknades, varför klubbmatcherna med vandringspriser blev en naturlig ersättning