In memoriam – Ivan Alexi

Ivan Alexi

Medlem Nr 4
Ivan var en glad gamäng, som snabbt fick till en god stämning inte minst vid festmåltider. Han kunde dra en trumvirvel med besticken eller dra några kännetecknande strofer som än idag lever kvar inom klubben. Förutom nyttigt ligaspel var Ivan också UK under flera år. På bilden syns Ivan i sitt esse, och på denna fest bredvid sina, likaledes bowlande, döttrar Kajsa och Ingrid. 

Alexi, NILS IVAN EMIL

Född: 1926-12-08
Avliden: 2000-08-02
Gravsatt: 2000-10-13
Hemort: Väddö
Skogskyrkogården                                                       
Kvarter: 47E
Gravplats: 27 973
Stockholms Kyrkogårdsförvaltning