Årsmöte 2021 Genomfört

Tack KP!

Rotundan på Listudden fungerade helt perfekt för utomhussammanträde med rejäla avstånd mellan 20-talet deltagare på Hofvets årsmöte.