Extra förbundsmöte hos Svenska Bowlingförbundet

Extra förbundsmöte beslutade att avsluta serien

Under tisdagskvällen beslutade det extra förbundsmötet att avsluta säsongen 2020/2021 och påbörja en ny säsong 2021/2022 när så är möjligt.
– Klubbarna vill lägga ner, sa Thomas Ramsell, Västerbotten.

Säsongen 2020/2021 som pausats efter att ha startats i höstas kommer att avbrytas och en ny säsong kommer att starta när pandemi, lagar och restriktioner så tillåter. Det bestämde det extra förbundsmöte som under tisdagskvällen hölls digitalt.

Styrelsens förslag, vilket var att slutföra säsongen 2020/2021 när det är möjligt, avslogs på mötet med stor majoritet. Endast Skånes Bowlingförbund ställde sig bakom förslaget.

Alla andra distrikt yrkade på avslag av styrelsens förslag och meddelade därmed att de ville att den pågående säsongen skulle avslutas direkt och en ny säsong ska påbörjas så fort det är möjligt.
– Vi i Västergötland har haft en enkät utlagd på vår Facebook och vår hemsida. Vi fick 86% majoritet för att avsluta säsongen här och nu, sa Fatima Carlsson.
– VI har som flera andra distrikt mailat ut frågan, vi fick 46 svar och ett tydligt nej till att fortsätta den innevarande säsongen, sa Ian Robinson, Stockholm.
– 95% av klubbarna vill avsluta säsongen genast, sa Mikael Alfredsson, Dalarna.
– Västerbotten har också frågat klubbarna och de vill ha en ny säsong. Klubbarna vill lägga ner, säger Thomas Ramsell.

Det extra förbundsmötet kallades, från början, in för att hantera Värmlands motion från det ordinarie årsmötet om att seriesegrarna i division tre skulle flyttas upp. Styrelsen ställde sig bakom det förslaget medan Skånes bowlingförbund och Upplands bowlingförbund yrkade avslag på motionen. Med röstsiffrorna 38 mot 21 beslutade förbundsmötet att inte godkänna förslaget och Värmlands motion föll.