Åland 2008

Hade vi kul?  Har Påven lustig mössa?
UBÅT i farlig närhet av badande Hofvare!