Åland 2008

Hade vi kul?  Har Påven lustig mössa?
UBÅT i farlig närhet av badande Hofvare!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *