In memoriam – Anders Upman

Anders Upman

Anders var den första pionjären från Trill i Västervik som flyttade till Hofvet. Han rycktes tragiskt bort redan i sin ungdoms vår, och Hofvarna hedrade honom vid jordfästningen i Västervik. Anders såg till att flera “Trillare” följde honom, på smålandsvis, i spåren från småstad till storstaden och det var killar som utvecklade sitt bowlande till att bli bland de bästa Hofvarna någonsin, och väldigt viktiga för klubbens fortsatta utveckling. Anders skulle ha blivit en viktig ledargestalt för Hofvet, men så blev det nu inte. Genom de Duktiga “Trillarna” (Bl.a. tre Sjöbergare – se klubbrekorden) lever dock Anders minne kvar i klubben. 

Upman, Anders Åke

Född: 1951-06-14
Avliden: 1977
Gravsatt: 1977-12-16
Gamla Kyrkogården
Södra Tjusts pastorat