Fredrikshofs IF Idrottsallians

Fredrikshofs IF bildades den 3 oktober 1901 på trappan till Fredrikshofs slott, vid Oscarskyrkan på Östermalm, av ett gäng grabbar som spelade fotboll. Fram till 1998 bestod föreningen huvudsakligen av 5 sektioner:

- Bowling (se historiska dokument)                                   
- Cykel               www.fredrikshof.se     
- Friidrott            www.fredrikshof.org  
- Skidor/Orient. www8.idrottonline.se/FredrikshofsIFSkidOK-Orientering/  
 -Gång                http://www.fredrikshofgang.se/                                     

Man har tidigare också sysslat med bl.a. simning och fotboll.

Fredrikshofs IF Idrottsallians, som bildades 1998, består nu av 5 st fristående klubbar/föreningar. Tidigare var FIF´s huvud styrelse och därmed också samtliga sektioner juridiskt och ekonomiskt ansvariga gentemot varandra. Styrelsen ser till att alliansens stadgar efterlevs.

Medlemsavgift betalas till alliansen. Ordf. och ledamöter till styrelsen utses av resp. klubb och av valberedningen och väljs vid alliansens årsmöte. Ordförande i alliansen från 2006 är Bowlingens sekreterare Stefan Markenfelt.