TWs Spärrklot

TW donerar ett klot till den som under två tävlingar under säsongen har högsta slagning.

Dock justeras resultatet med -5 poäng för varje tomrutan som slagningen innehåller.

Tävlingsdatum är 8 november 2017 och 21 mars 2018.

 

SLUTSTÄLLNING