GOWLINGVINNARE

På följande sider finner Du mer detaljer från respektive år.

Nedan sammanfattas varje års vinnare

ÅR         VÅRGOWLING                      HÖSTGOWLING

1995      Micke

1996      Curt 

1997      Micke (2)

1998      Svensson 

1999      Micke (3)

2000      Micke (4)     

2001      Laxen 

2002      Peter 

2003      Peter (2) 

2004      Svensson (2)

2005      Micke (5)

2006      Freij                                                Ernie

2007      Lasse                                              Svensson (3)

2008      Hasse                                              Micke (6)

2009      Jansson                                          Gurkan

2010      KP                                                   TW

2011      Matz                                                Freij

2012      Peter (3)                                          Öberg

2013      KP (2)                                              KP (3)

2014      Peter (4)                                          Gurkan (2)

2015      Peter (5)                                          Hasse (2)

2016      Hasse (3)                                         Öberg (2)

2017      Öberg (3)                                         Gurkan (3)

2018      Öberg (4)                   

Micke har 6 Titlar

 

Peter har 5 Titlar

 

Öberg har 4 titlar

 1