FREDRIKSHOF BOWLING     

 

 

Medlemssidor 


 

I underflikar återfinnes en ÖVERSIKT   över STYRELSE, LICENSIERADE och SUPPORTERS

 

Vidare på nya flikar finns en personinformation för varje NAMGIVEN MEDLEM. 

Av utrymmesskäl är dessa uppdelade i två grupper.

Medlemmar med lägre medlemsnummer än 100 (d.v.s. inträde före 2001) och en med högre än 100. (inträde från 2002)  

 

DÄREFTER ÄVEN INTERNSIDOR MED MATRIKELUPPGIFTER (kräver användare-id och lösenord)