STEFANS JUBILEUMSTÄVLING

Slutställning 2016

Slagning 20160309

 

STEFAN gör sin 50:e säsong för HOFVET och sätter därför upp en jubileumstävling. 

Sju kvalificeringar spelas varav de 5 bästa tävlingarnas resultat räknas.

 

Placeringspoäng utdelas efter resultat inkl. hcp för 4 serier;

1=15, 2=12, 3=10, 4=8, 5=7, 6=6, 7=5.

Därutöver bonus enligt;

>810=1, >820=2, >830=3, >840=4, >850=5, >860=6, >870=7, >880=8, >890=9, >900=10.

 

Dessutom utdelas bonus för serier exklusive bonus >199 enligt

>199=1, 209=2, 219=3, osv

 

1:A pris  3000 SEK

2:a pris  2000 SEK

3:e pris  1000 SEK