Förbundets manual för inrapportering av Matchfakta

Här låg tidigare info om användarnamn och lösenord till BITS.
Det är nu flyttat till Medlemmar/Internsidor/Förbundsinfo

 

FÖRBUNDETS INFORMATION

 

DYNAMISK HANDICAP 

 

FÖRBUNDSINFORMATION 2008-09-02

 

FÖRBUNDSINFORMATION 2008-08-21

 

BANFÖRFLYTTNING