Förbundets manual för inrapportering av Matchfakta

Koder för Hofvetsresultatrapportering av ligamatcher

förenings ID är = 51538

lösen  är = bowlorama 

 

FÖRBUNDETS INFORMATION

 

DYNAMISK HANDICAP 

 

FÖRBUNDSINFORMATION 2008-09-02

 

FÖRBUNDSINFORMATION 2008-08-21

 

BANFÖRFLYTTNING