Jag deltar i Hofvets SupporterTRAV!

Som Hofvarsupporter deltar jag under 10 veckor i Hovets travtävling och tar nu ut en enkelrad (från nummer 1 till 15, en häst per lopp) och betalar 200 kronor till min Hofvarkontakt. Jag kan också registrera fler rader @ 200 kronor för att öka min chans till slutpotten, och andelar i eventuell tipsvinst på det stora systemet.

Alla deltagarnas rader registreras på hemsidan www.hofvet.se. Tävlingen börjar lördagen den 8 september och avslutas lördagen den 10 november 2018. Tävlingen gäller under 10 veckors V-75 omgångar och ställningen rapporteras löpande varje vecka på hemsidan. (Eventuella extrainsatta V75-tävlingar hoppar vi över. Vi räknar poäng och spelar system enbart på lördagarna).

Utdelningen enligt 100 kronor på vinnare och på plats för ”mitt nummer” omvandlas till poäng, i min tävling mot de andra supportrarna om prisplatserna. (Om mitt ”nummer” inte startar i aktuellt lopp, så räknas istället reservhästen enligt ATG:s turordning för loppet)

Prispengarna blir följande; 2500 SEK, 2000 SEK, 1500 SEK, 1000 SEK, 500 SEK, 500 SEK. Placeringarna 7 t.o.m. 11 får vardera 300 SEK och 12 t.o.m. 16 får vardera 200 SEK

Dessutom deltar jag i det av Hofvet inlämnade V-75 systemet om minst 4000 rader1) till varje omgång där alla supportrarna delar på återbäringen.

1) Antalet rader utökas om deltagarantalet blir större än planerat.