Medlemmar med medlemsnummer längre än 100, d.v.s. inträde i klubben före år 2002