Medlemmar med medlemsnummer högre än 100, d.v.s. inträde i klubben efter år 2002