Viktigt Styrelsearbete 1927.

Observera sista delen av kallelsen, hur man skapade rätt atmosfär!

 

Några av styrelsens äldre ryggrad

Och efterföljare på sextiotalet

Omslaget på våra matriklar från 1968 (vänta på bildspel-tryck "next") 

 

Våra styrelsemedlemmar i olika funktioner sedan 1916

 

Sammataget styrelsearbete över åren

 

Namn               år
Lennart "Laxen" Axelsson 52
Stefan Markenfelt 48
Bengt Liedholm 33
Sten "Flinta" Högberg 30
Anders Svensson 30
Ludde 28
Stumpen Thuresson 23
Ragnar Liedholm 19
Gunnar Collin 18
Erik Edlund 17
Georg Rosell 16
J Pahlin 14
C G Boman 13
Gustav  Lindholm 13
Daniel Solvander 12
Bertil Humble 11
Hasse Norbeck 10
E Gustafsson 10
Micke Axelsson 9
Stig Evers 9
Peter Sjöberg 9
Nutte Lönngren 8
Fredrik Engelbrecht 8
Erik Eklund 8
Lasse Norbeck 8
Edwald Lagerstam 7
Olle Carlström 7
Gurra Wahlenius 6
Sigge Elsius 6
P S Larsson 6
G Norén 6
Matthias Ernest 6
Ivan Alexi 5
Bert Johansson 5
Leffe Eriksson 5
Gunnar Lindahl 5
K Hägg 5
Harry Pelenius 5
Daniel Lidström 5
Matz Classon 5
Helmer Håkansson 4
Henrik Bergne 4
Arthur Hanssen 4
Arne Lundquist  3
Alvar Dahlgren 3
A Lindholm 3
G Olsson 3
Håkan Gustavsson 3
Lars Öberg 3
Kjell Hansson 2
Jonny Forsman 2
Kurt Hagelin 2
Arne Lundin 2
A Lagerstam 2
Åke Franzén 2
R Neronius 2
E Appelberg 2
R Berg 2
Tomas Gustavsson 2
Alf Kindblom 2
Affe Kindblom 2
Bo Antonsson 1
Raffe Svensson 1
Martin Sjöberg 1
Bengt Lundquist 1
Lennart Arvidsson 1
B Englund 1
O Åkerblom 1
H Wickstöm 1
Lasse Winne 1
H Eriksson 1
Svante Thuresson 1
J Holmbäck 1
N Cronsten 1
E Österberg 1
J Schöllin 1
A Svedberg 1
H Larsson 1
C G Bergman 1
Arvid Svenningsson 1
D Huldt 1
C G Bergman 1
Börje Granfalk 1
Stefan Traav 1
Kjell Johansson  1
R Holm 1
Rudi Schneps 1
Kurt Lindén 1