Viktigt Styrelsearbete 1927.

Observera sista delen av kallelsen, hur man skapade rätt atmosfär!

 

Några av styrelsens äldre ryggrad

Och efterföljare på sextiotalet

Omslaget på våra matriklar från 1968 (vänta på bildspel-tryck "next") 

 

Våra styrelsemedlemmar i olika funktioner sedan 1916

 

Sammataget styrelsearbete över åren

 

Lennart "Laxen" Axelsson 49
Stefan Markenfelt 45
Bengt Liedholm 33
Sten "Flinta" Högberg 30
Lennart Lundin 28
Anders Svensson 28
Stumpen Thuresson 23
Ragnar Liedholm 19
Gunnar Collin 18
Erik Edlund 17
Georg Rosell 16
J Pahlin 14
C G Boman 13
Gustav  Lindholm 13
Daniel Solvander 13
Bertil Humble 11
Hasse Norbeck 10
E Gustafsson 10
Micke Axelsson 9
Stig Evers 9
Peter Sjöberg 9
Nutte Lönngren 8
Fredrik Engelbrecht 8
Erik Eklund 8
Edwald Lagerstam 7
Olle Carlström 7
Gurra Wahlenius 6
Sigge Elsius 6
P S Larsson 6
G Norén 6
Ivan Alexi 5
Bert Johansson 5
Leffe Eriksson 5
Gunnar Lindahl 5
K Hägg 5
Harry Pelenius 5
Daniel Lidström 5
Helmer Håkansson 4
Henrik Bergne 4
Arthur Hanssen 4
Lasse Norbeck 4
Arne Lundquist  3
Alvar Dahlgren 3
A Lindholm 3
G Olsson 3
Matthias Ernest 3
Lars Norbeck 2
Kjell Hansson 2
Jonny Forsman 2
Kurt Hagelin 2
Arne Lundin 2
A Lagerstam 2
Åke Franzén 2
R Neronius 2
E Appelberg 2
R Berg 2
Tomas Gustavsson 2
Alf Kindblom 2
Matz Classon 2
Affe Kindblom 2
Bo Antonsson 1
Raffe Svensson 1
Martin Sjöberg 1
Bengt Lundquist 1
Lennart Arvidsson 1
B Englund 1
O Åkerblom 1
H Wickstöm 1
Lasse Winne 1
H Eriksson 1
Svante Thuresson 1
J Holmbäck 1
N Cronsten 1
E Österberg 1
J Schöllin 1
A Svedberg 1
H Larsson 1
C G Bergman 1
Arvid Svenningsson 1
D Huldt 1
C G Bergman 1
Börje Granfalk 1
Stefan Traav 1
Kjell Johansson  1
R Holm 1
Rudi Schneps 1
Kurt Lindén 1