KLUBBMÄSTERSKAP

 KM 2017-2018

2018-03-24

 

Första avdelningen av KM spelades på Bellevuehallen i Västerås och andra avdelningen spelades på Bowlorama.

Resutat från KM Första och Andra avdelning

 KM 2018-2019

Första delen spelades på Gullmars 2018-11-10.

Resultat Gullmars.