KIF-FIF UTBYTE                                                      

KIFFEN 100 ÅR

2017-11-20

KIFFEN FYLLDE 100 ÅR OCH MED PÅ UPPVAKTNINGEN VAR SJÄLVKLART HOFVET, SOM REPRESENTERADES AV STEFAN MARKENFELT.

RONALD TALAR TILL JUBILARERNA 

STEFAN FRAMFÖR HOFVARNAS GRATULATIONER, (LÅNG MANUSLISTA! MÅNGA TREVLIGA MINNEN OCH ELDSJÄLAR ATT PÅMINNA OM.)  SKÅLAR FÖR KIFFEN OCH ÖVERLÄMNAR SENARE VÅR JUBILEUMSGÅVA - SE NEDAN

RONALD TACKAR FÖR UPPVAKTNINGEN

STEFAN TACKAR TJÄNSTEFÖRÄTTANDE TOLK TARMO.

HOFVETS JUBILEUMSGÅVA TILL KIFFEN-VÄNNERNA