TROLLET

Trollet sattes upp 2006 och skall spelas minst 1 gånger per spelår. För att för gott erhålla Trollet som är ett vandringspris krävs tre inteckningar.

Tidigare inteckningar

2006  Kjell Persson

2007  Kjell Persson (2)

2008  Lennart Axelsson

2009  Lars Öberg

2010  Torbjörn Jensen

2011  Kjell Persson (3)

 

Grattis KP Trollet stannar hos dig.